5 CUÔN SÁCH HAY VỀ KINH DOANH, PHÁT TRIỂN BẢN THÂN 2021 ĐỌC CÀNG SỚM CÀNG TỐTĐây là 5 CUÔN SÁCH HAY VỀ KINH DOANH, PHÁT TRIỂN BẢN THÂN NĂM 2021 DO HOÀNG ÁNH CHỌN LỌC

Facebook cá nhân Hoàng Ánh:

5 cuốn sách:
00:00 Intro
00:15 Bắt đầu với câu hỏi tại sao – Simon Sinek
04:06 Thuật quản lý thời gian – Brian Tracy
06:08 Tỷ phú bán giày – Tony Hsieh
08:22 17 nguyên tắc làm việc nhóm – John Maxwell
09:36 Phương Thức Amazon

source

Hoàng Ánh Cuộc Sống Marketer

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.