Giáo dục quốc phòng – Học phần 3 – Trường Đại học Tôn Đức Thắng – TPHCMGiảng viên hướng dẫn : Thầy Nguyễn Hữu Sinh
Đại đội thực hiện : Đại đội 9 ( Nhóm 9 )
Khóa : 2019-2020
#TDTU

source

Ong Thế Tú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.