Giọng nói duyên – Khẩu hình đẹpChữa ngọng chữa giọng địa phương cho Mc

Tham gia khóa học Online:
Tham gia group chữa ngọng, chữa giọng địa phương free tại:

#chuandau #tiengviet #phatamchuan #chuangong #huuquyen #huuquyenganket

——
Nguyễn Hữu Quyền – Chuyên gia Teambuilding

source

Nguyễn Hữu Quyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.