Không có " người yêu " nhưng "Pet" thì cần có vài con 😍😍😍😍😍😍Dễ thương quá ứ chịu nổi luôn í
Ae có nuôi em Pet nào hông 😊😊
Mình thì nuôi thân còn HK nổi nên thôi 😂😂😂😂

source

Beo Ciu TV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.