Luyện nghe HSK2 – Buổi 8

#luyenngheHSK2 #HSK #tiengtrunggiaotiep
Website học online: tiengtrung518.com
Liên hệ fb Chen Laoshi hoặc sđt 0969810971

(Visited 1 times, 1 visits today)

More Videos

Visit Channel

Comment (63)

 1. 孩子睡了。。是,你今天怎麼回來的這麼晚
  13。 小狗怎麼了。。今天都沒吃的9東西。。是不是病了
  14。女 兒 呢? 去游泳啦?沒有她在房間看報
  他們是夫妻

 2. 16.有時間再來玩兒。 別送了,快回去吧,再見。。
  17.蘋果洗好了,吃一個吧。。。好的謝謝
  18.你的爸爸身體怎麼樣。。非常好。他每天早上都去跑步
  ?: 因為她的爸爸每天早上都運動所以身體很健康啊!
  19.還沒到九點嗎。。已經到了我的手錶慢十分鐘
  ?現在9點差5分
  20.你的書都在這裡啦?..不,外面還有一些
  我非常喜歡這樣個老師。。感謝老師。。今天是假日祝福老師家開心

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *