Ngành Công nghệ Giáo dục- Trường Đại học Bách Khoa Hà NộiNgành Công nghệ Giáo dục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có năng lực về công nghệ thông tin chuyên cho lĩnh vực giáo dục và truyền thông, thích ứng với thách thức và cơ hội mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại cho giáo dục hiện đại.

source

Công nghệ Giáo dục Channel

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.