Tâm sự: người lớn khóc bằng nụ cười | Kết nối cảm xúcai trưởng thành cũng phải học cách kìm nén cảm xúc của mình. để mạnh mẽ trước mặt người khác. Miệng cười tươi khi lòng đau như cắt

source

Radio Kết nối

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.