Thực Hiện Việc Giáo Dục Nhi Đồng Nhập Môn Trong Thời Hiện Đại – Lão Pháp Sư Tịnh KhôngBài Nói Chuyện Tại Pháp Hội Tế Tổ Đông Chí Hồng Kông.
Thời gian: ngày 18/12/2017.
Địa điểm: Trung tâm Triển Lãm Quốc Tế Á Châu, Sân Bay Hồng Kông.
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không.
AMTB: 32-254-0001.
Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ.

source

PhapHanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.