Tiếng Hay Hình Đẹp – Thầy Thích Pháp Hòa (chùa Phật Tổ Brisbane, Nov.15, 2015)Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn!
Truc Lam Monastery
11328 – 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093

Email: [email protected]

source

TuVien TrucLam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.