Triết Lý Giáo Dục – Trường Tiểu học Jean PiagetTrường Tiểu học Jean Piaget – Triết Lý Giáo Dục Hiện Đại

Phương pháp giáo dục là một phương pháp dạy học tích cực, coi trọng vai trò chủ động của người học trong quá trình học tập. Học sinh sẽ là những người tự xây dựng hiểu biết cho bản thân, tự kết nối và hoàn thiện những thông tin mà mình tiếp nhận được trong quá trình học tập, từ đó tạo nên những kiến thức mới. Với phương pháp học tập này, việc học không chỉ là quá trình chuyển thông tin từ giáo viên tới học sinh, giáo viên sẽ đóng vai trò dẫn dắt, truyền cảm hứng, cung cấp cho học sinh những công cụ và hiểu biết để tự xây dựng hiểu biết cho mình.

“Mục đích của những người làm giáo dục học đường là tạo ra những con người có khả năng làm nên những điều mới mẻ chứ không chỉ lặp lại những gì mà thế hệ khác đã làm.” – Jean Piaget

source

Trường tiểu học Jean Piaget

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.